W-knižnica Váš zdroj informácií

Gravidita

Fyziologický pôrod
Gravidita
W2go

Fyziologický pôrod

Po pozitívnej diagnostike gravidity u sučky, ktorá sa najčastejšie vykonáva ultrasonografickým vyšetrením vo veterinárnej ambulancii (cca. od 25. – 30. dňa gravidity), alebo RTG vyšetrením (po

VIAC »