W-knižnica Váš zdroj informácií

Mentálne zdravie

Mentálne zdravie
W2go

Inteligencia psov

Podľa definície psychológov je inteligencia súborom špecifických predpokladov jedinca umožňujúcich mu úspešne sa vyrovnať s novými životnými podmienkami a riešiť situácie, v ktorých nemôže použiť návykové správanie. Túto

VIAC »
Mentálne zdravie
Sofia

Starnutie

Dĺžka života psov sa z hľadiska celosvetových štatistík pohybuje v rozmedzí 8 až 15 rokov,  pričom priemerná dĺžka ich života je cca 12 rokov. Nástup

VIAC »