W-knižnica Váš zdroj informácií

Srsť, koža

Srsť, koža
W2go

Pazúr

Pazúr patrí medzi kožné útvary spolu s nášľapnými vankúšikmi. Prstové puzdro tvorí pazúr, ktorý sa vyskytuje na všetkých prstoch. Je tvorený rohovým tulcom pazúra a pazúrovou kosťou.

VIAC »