W-knižnica Váš zdroj informácií

Korona vírus a zvieratá

Aký rozdiel je medzi pojmom „nový korona vírus“ a „COVID-19“ ?

Nový korona vírus je vírus, ktorý sa šíri kvapôčkovou nákazou a spôsobuje ochorenie, ktoré sa volá COVID-19.

Môžu sa ochorením COVID-19 nakaziť domáce zvieratá?

Podľa WHO v súčasnosti neexistuje vedecký dôkaz toho, že zvieratá môžu ochorením nakaziť, alebo šíriť ochorenie COVID-19. Ochorenie COVID-19 sa prenáša hlavne kvapôčkovým prenosom z človeka na človeka a to kýchaním, kašľaním, pri ústnej komunikácii, či vzájomným kontaktom. Pre ochranu pred novým korona vírusom je potrebné časté a dôkladné umývanie rúk a nosenie ochranných pomôcok – rúško, rukavice, okuliare.

Mal by som sa vyhnúť kontaktu so zvieratami, aby som sa nenakazil novým korona vírusom?

Podľa WHO sa vírus neprenáša zo zvieraťa na človeka. Pre psychohygiénu človeka a aj jeho imunitu je vhodné chodiť so psom na prechádzky do prírody a na miesta s minimálnym kontaktom človeka s človekom. Pri prechádzkach je potrebné dodržiavať platné nariadenia a odporúčania. V prírode, a tam, kde nie je riziko blízkeho kontaktu s človekom nemusíte nosiť rúško. V priestoroch a miestach, kde je sociálny kontakt, noste rúško a rukavice. Pred prechádzkou a po nej si dôkladne umývajte ruky, minimálne 20 sekúnd pod tečúcou vodou. Jednorazové ochranné prostriedky dajte do igelitového vrecka a vyhoďte.

Ak dôjde ku kontaktu zvieraťa s človekom, ktorý je nakazený novým korona vírusom, môže na mňa ochorenie preniesť?

V súčasnosti neexistuje dôkaz, že spoločenské zvieratá môžu prenášať ochorenie COVID-19. Podľa doterajších informácii sa tento vírus zachytáva a najlepšie udrží na plochých povrchoch, ako je kov, papier, kartón a podobne. Na štruktúrovaných povrchoch sa udržiava veľmi ťažko. Napriek tomu je však vhodné, aby ste po prechádzke vytreli zvieratku labky hygienickými antiinfektívnymi vreckovkami.

Čo mám robiť, keď som bol pozitívne diagnostikovaný na ochorenie COVID-19?

V súčasnosti neexistuje dôkaz, že sú zvieratá prenášačmi a zdrojom tohto ochorenia. Napriek tomu sa odporúča obmedziť kontakt s domácimi a inými zvieratami. Ak to nie je možné, obmedzte aspoň maznanie, olizovanie, zdieľanie spoločného jedla (olizovanie taniera napr.) a podobne. Pri kontakte používajte ochranné a dezinfekčné prostriedky. Zvýšte frekvenciu umývania rúk a dezinfekciu obytného priestoru.

Ako sa treba starať o zvieratá v oblasti s preukázaným výskytom ochorenia COVID-19?

V takejto oblasti je vždy vhodné byť veľmi opatrným, dbať na dôkladne dezinfikovanie prostredia a nosenie ochranných prostriedkov. Dbajte, aby kontakt vášho maznáčika s inými osobami bol minimalizovaný, alebo žiaden. Po vychádzke mu dezinfikujte labky a srsť dezinfekčnou utierkou. Dbajte aj na to, aby dezinfekčné prostriedky nevysušovali labky a kožu, pretože tak sa stáva citlivejšou na rôzne iné infekcie. Labky môžete priebežne potierať jemnou vrstvou kokosového oleja.

Mali by byť psy a mačky vakcinované proti novému korona vírusu?

Pre zvieratá sú momentálne dostupné iba vakcíny proti črevným korona vírusom. Nový korona virus je respiračný – postihuje dýchacie cesty. Neexistuje žiadny dôkaz, že momentálne dostupné vakcíny sú účinné proti ochoreniu COVID-19. V súčasnosti neexistuje účinná vakcína na toto ochorenie.

Autor: Mgr. Viera Staviarska

Zdroj:
1. akc.org, 2020
2. biovetapets.cz