W-knižnica Váš zdroj informácií

protizapalove ucinky piperinu

Protizápalové účinky piperinu

Protizápalové a a antiartritídne účinky piperinu v humánnej sfére interleukin 1β-stimulujúci fibroblast-like synoviocytes a artritídne modely u potkanov.

Prvýkrát bolo dokázané, že piperín má antireumatické účinky na zvieracích modeloch a protizápalové účinky na IL1p-stimulované FLS. Naše výsledky naznačujú, že piperín má potenciál ako terapeutický liek alebo doplnok výživy. Ďalšie štúdie by sa preto mali zamerať na vývoj piperínových analógov, ktoré majú silnú účinnosť a niekoľko nepriaznivých účinkov.

Protizápalové lieky používané na liečbu chronických zápalov, ktoré sú bežné a dlhodobo sa používajú na liečbu  reumatoidnej artritídy (ďalej RA) môžu narušiť imunitný systém. Preto vystáva silná potreba rozvíjať bezpečné a efektívne lieky na dlhodobé užívanie. Mnoho odborných skupín študovalo nesteroidné protizápalové malé molekuly, ktoré mali prírodný základ s cieľom vývoja nových liečiv pre klinické použitie. [17]. Napríklad ako kurkumín, ktorý je polyfenolovanou zlúčeninou získanou z potravinového korenia, kurkuma.

Nedávno sa ukázalo, že kurkumín má rôznorodé vlastnosti. Farmakologické vlastnosti vrátane protizápalu, antiproliferácie a antiangiogenéza.

Piperín je tiež sľubným prírodným zdrojom s potenciálom pre klinické využitie. Piper longum Linn. sa v Ázii používa ako prírodná liečba zlého periférneho krvného obehu,  [19], ako látky zvyšujúce imunitu v indickej tradičnej medicíne [20].

Ukázalo, že piperín je účinný nepriamo, jeho mechanizmus účinku zostáva neznámy. V tejto štúdii sa hodnotili protizápalové a antiartritické účinky a či má piperín terapeutický potenciál liečiť artritídu.

Zistili sme, že piperín významne inhiboval (blokoval) produkciu  dvoch dôležitých prozápalových mediátorov. Tento výsledok bol v súlade s inými štúdiami, ktoré preukázali silné protizápalové účinky. Inhibícia produkcie PGE2 je dôležitá kvôli jeho úlohe pri vyvolávaní bolesti. Okrem toho MMP1 a kolagenázy MMP13 hrajú dominantnú úlohu pri RA a osteoartritíde, pretože sú komponentmi, ktoré obmedzujú rýchlosť procesu degradácie kolagénu.

Expresia MMP13 je obzvlášť dôležitá, pretože degraduje širokú škálu kolagénnych a nekolagénnych extracelulárnych matricových makromolekúl a je pozoruhodne aktívná proti kolagéne typu II, ktorý prevláda v chrupavke.

Pokiaľ je nám známe, toto je prvá správa, ktorá ukazuje, že piperín inhibuje expresiu MMP13 v IL1p-stimulovaných FLS.

Preskúmali sme tiež molekulárne mechanizmy, ktoré sú základom inhibície piperínu. Zistili sme, že piperín významne neovládal inhibujú aktiváciu MAP kinázy alebo IKB kinázových signalnych dráh. Pri maximálnej testovanej koncentrácii (100 μg / ml) piperín mierne inhiboval fosforyláciu stimulovanú ERK1 / 2 pomocou IL1p. Piperín tiež inhiboval aktiváciu transkripcie faktor AP-1, ale nie NFKB, v našom systéme. Avšak, predchádzajúca štúdia na bunkách melanómu B16F-10 ukázala, že piperín bol schopný inhibovať aktiváciu niekoľkých transkripcií faktorov, vrátane NFKB, c-FOS, cAMP reakčného prvku väzba (CREB) a aktivácia transkripčného faktora 2 (ATF-2). V tejto štúdii teda významne znížila produkciu IL1p, faktora nádorovej nekrózy (TNF) a, IL6 a granulocytov – faktor stimulujúci kolónie makrofágov (GM-CSF) [21].

Na vyhodnotenie analgetických vlastností in vivo sme použili dva zvieracie modely, aby sme potvrdili alebo vyvrátili antiartritické účinky piperínu. Zistili sme, že piperín (100%) mg/kg) účinne zlepšili príznaky artritických chorôb s účinkom porovnateľným s prednisolonom, aj keď pri 20 mg/kg, piperín nemal signifikantný analgetický účinok na artritický zvierací model.

Klinické štúdie ukázali, že piperín je

  • imunotoxikologický
  • zvyšuje biologickú dostupnosť niektorých lieky inhibíciou metabolizmu liečiva alebo zvýšením absorpcie
  • úžitočný pri kombinácii liečby inými liekmi. Napríklad v kombinácii s kyselinou galovouj [22].
  • zlepšuje farmakokinetiku nevirapínu, silného nenukleozidového inhibítora HIV
  • zvyšuje plazmatické hladiny koenzým Q10 [28].

Z uvedeného je potvrdené, že piperín môže zlepšiť terapeutické vlastnosti ovplyvňujú alebo znižujú požiadavky na dávku iných liekov ak sa podáva s DMARD ako terapeutický liek alebo doplnok stravy. Okrem toho kombinácie DMARD s piperínom môže znížiť vedľajšie účinky DMARD.

Autori:
Jun Soo Bang1*, Da Hee Oh1*, Hyun Mi Choi1, Bong-Jun Sur2, Sung-Jig Lim3, Jung Yeon Kim4, 
Hyung-In Yang5, Myung Chul Yoo6, Dae-Hyun Hahm2 and Kyoung Soo Kim1

Celé znenie článku v anglickom jazyku TU