Prevádzkovateľ W klubu (ďalej sponzor):
Via-Sonet s.r.o
Mlynska 280, 925 22 Veľké Úľany, Slovensko
Prostredníctvom portálu W2go.eu.

Podmienkou členstva vo W klube je zaslanie on line registrácie (prostredníctvom portálu W2go.eu).Všetky údaje v registrácii budú použité iba na účely zabezpečenia podmienok W klubu pre registrovaného člena. Spoločnosť Via Sonet má záujem podporiť chovateľov a majiteľov psov a mačiek, ktorí sa stotožňujú s krédom spoločnosti a majú záujem poskytnúť svojim psom a mačkám krmivo a doplnky stravy novej generácie s vynikajúcou receptúrou a s prísnymi kritériami na kontrolu kvality a účinnosti. Pri porušení  podmienok členstva vo W klube môže spoločnosť Via Sonet s.r.o. členovi členstvo zrušiť jednostranne.

I.
POVINNOSTI  SPONZORA 

 1. SPONZOR zabezpečí členovi členské výhody – po on line registrácii a potvrdení, že člen súhlasí s členskými podmienkami.
 2. SPONZOR povoľuje používanie edukačných materiálov, vytvorených pre W2go na skvalitnenie komunikácie v chovateľskej stanici člena a na jeho webových stránkach s podmienkou uvedenia zdroja W2go.eu.
 3. SPONZOR sa zaväzuje, doručiť autentický zľavový kód pre potreby objednávky cez portál W2go tak, aby umožnil využitie fixnej zľavy koncovému spotrebiteľovi – členovi W klubu.
 4. SPONZOR – zabezpečuje zvýhodnené ceny – fixné zľavy – pre členov – prostredníctvom nákupu cez portál W2go. Zľavy sú uplatňované z maloobchodných cien (MOC ceny s DPH)
 5. SPONZOR zabezpečuje členom W klubu:
 • 10% zľava –  fixná zľava na všetky produkty (iba cez domovskú stránku w2go.eu).
 • V prípade mimoriadnych akcií na portály W2go sa zľavy pre členov sčítavajú s fixnou zľavou.
 • V prípade nových produktov uvádzacia cena pri prvej objednávke.
 • Mimoriadne akcie iba pre členov.
 • Štartovacie balíčky pre šteniatka/mačiatka.
 • Odborná pomoc pri komunikácii s novými majiteľmi – Mini akadémia dobrého majiteľa.
 • Propagácia chovateľskej stanice prostredníctvom portálu Way to go (w2go.eu)
 • Odborné poradenstvo.
 • Aktuality a informácie prostredníctvom spravodajov.
 • Tématické stretnutia s odborníkmi a chovateľmi – pozvánky len pre členov prostredníctvom spravodaja.
 • Vytváranie chovateľských rodín – Chovateľ, ktorý má v klube majiteľov svojich odchovov môže, po splnení podmienok, dostať dodatočnú fixnú zľavu

6. SPONZOR zabezpečí navýšenie fixnej zľavy pre vytvorení „Chovateľskej rodiny“ takto:

 • Navýšenie fixnej zľavy +1% s preukázaním, že viac ako 5 majiteľov jeho odchovov sa stalo aktívnymi členmi W klubu.
 • Navýšenie fixnej zľavy +2% s preukázaním, že viac ako 10 majiteľov jeho odchovov sa stalo aktívnymi členmi W klubu.

Aktivita „ chovateľskej rodiny “ sa bude prehodnocovať vždy k 10. januáru nového kalendárneho roka. Za aktívneho člena sa považuje majiteľ, ktorý v predchádzajúcom roku urobil minimálne 4 nákupy cez portál W2go. Za člena chovateľskej rodiny sa považuje člen W klubu, ktorý v on line prihláške uviedol meno chovateľa od ktorého nadobudol psa/mačku. Zľava je priznaná na základe písomnej žiadosti chovateľa a po overení príslušných aktívnych členov.

 1. Prevádzkovateľ portálu W2go.eu si enormne zakladá na etike chovu a držby domácich zvierat. V prípade preukázania nedodržiavania dôstojnej kvality života zvierat u člena W klubu si vyhradzuje právo okamžitého zrušenia členstva v klube.
 2. Prevádzkovateľ má záujem podporovať elitné zaobchádzanie so zvieratami v držbe členov W klubu. Preto bude podporovať zviditeľňovanie takéhoto chovateľského chovania a jeho propagáciu. Vyhradzuje si právo vlastného rozhodovania o spôsobe tejto propagácie.

II.
POVINNOSTI ČLENA

 1. ČLEN W klubu sa zaväzuje, že krmivo nebude ďalej používať na ďalšiu distribúciu a bude slúžiť výlučne na kŕmenie psov/mačiek v jeho vlastníctve alebo spoluvlastníctve.
 2. ČLEN W klubu sa zaväzuje dodržiavať podmienky W klubu.
 3. ČLEN W klubu sa zaväzuje, že sa bude aktívne podieľať na zvyšovaní popularity značiek predávaných cez portál W2go ( HIQ a Broadreach Nature+) bez ďalších finančných nárokov, alebo ďalších výhod.
 4. ČLEN W klubu sa zaväzuje používať vo všetkých ním uverejnených reklamách a inzerátoch logo HIQ a Broudreach Nature+ (nájde na stiahnutie na portáli w2go.eu. Pri reklamách on line sa tieto logá musia prelinkovať s portálom W2go.eu. Logá sú prístupné na stiahnutie na portáli w2go.eu.
 5. ČLEN W klubu sa zaväzuje správne vyplniť on line žiadosť pre získanie darčekových balíčkov pre nových majiteľov šteniat/mačiat. Tieto darčekové balíčky musí novým majiteľom odovzdať kompletné tak, ako ich obdrží od prevádzkovateľa portálu.  
 6. Po dohode so SPONZOROM umožní CHOVATEĽ návštevu chovateľskej stanice zástupcom spoločnosti Via Sonet – prevádzkovateľ portálu.
 7. ČLEN W klubu súhlasí s vyplnení on line dotazník a vyhlasuje, že všetky údaje v ňom sú presné a pravdivé. Zároveň je povinný všetky zmeny týkajúce sa chovateľskej činnosti  ( počet psov, zmena názvu chovateľskej stanice atď. ) oznámiť do 3 mesiacov SPONZOROVI mailom (uvedený na portáli).
 8. ČLEN W klubu nemá povinnosť kupovať produkty z portálu W2go a nezaväzuje sa k výhradnému používaniu týchto produktov. Je na jeho rozhodnutí, ktoré krmivo používa pri chove psov a mačiek.
 9. ČLEN W klubu v prípade záujmu o navýšenie fixnej zľavy v systéme Chovateľskej rodiny, požiada mailom na marketing@w2go.eu o pridelenie zľavy s uvedením mien jeho aktívnych členov. Berie na vedomie, že údaje musia byť uvedené pravdivo a kompletne ( meno, priezvisko, bydlisko jeho aktívneho člena). Zľava sa mu uplatní až po overení údajov. O skutočnosti bude informovaný spätným e mailom. 

III.
ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

 1. SPONZOR si vyhradzuje právo na zmenu podmienok členstva vo W klube. V prípade takejto zmeny budú členovia informovaní spravodajom.
 2. ČLEN W KLUBU berie na vedomie, že pri nedodržaní členských podmienok, sponzor s ním rozviaže zmluvu.
 3. ČLEN W KLUBU berie na vedomie, že spôsob a podmienky dodania tovaru sú viazané obchodnými podmienkami, ktoré sú uverejnené na portáli w2go.eu.
 4. ČLEN W KLUBU berie na vedomie, že zaslaním on line prihlášky súhlasí s členskými podmienkami, ktoré sú tu uvedené.
Scroll to Top

Sviatočný pracovný režim e shopu.

Posledné prijatie objednávky do 18.12.2020( PIATOK) do 11:00 hod, v rámci SR.

Posledné prijate objednávky do 16.12.2020, 11:00hod, v rámci ČR.

Posledné prijatie objednávky do 14.12.2020, do 11:hod, v rámci EÚ.

Posledné prijatie objednávky na rozvoz tovaru v rámci Bratislavy, bude možná do 21.12.2020 a do 16:00 hod, s doručením do Vianoc.

Zatvorenie skladu: 24.12.2020

Otvorenie skladu a normálny režim rozvozu od: 4.1.2020