Čo je W-kvalita produktov?

Kvalita

Kontrolovaná kvalita použitých vstupných surovín. Pravidelná krížová kontrola kvality všetkých vstupných materiálov a výrobných procesov. Kontrolné certifikáty vyžadované aj od dodavateľov surovín. V otázkach čistoty produktov nevytvárame žiaden priestor na alibizmus. Porovnávacia certifikácia od nezávislých agentúr z rôznych krajín EU. Certifikáty: ISO: 9001, 14001, 22000; HACCP, TIC. Ak si robíte starosti o kvalitu produktov, tak už nemusíte. My sa staráme za vás. A ako vidíte, robíme to dôsledne!

Skúsenosti

Vyrobené špičkovými odborníkmi veterinármi a chovateľmi, na základe vlastnej odbornej skúsenosti

Výskum

Za každým výrobkom sú roky výskumu a cielená snaha o riešenie konkrétneho problému

Odborníci

Patentová ochrana nie je v rukách komerčných korporátnych spoločností, ale v rukách uznávaných odborníkov, veterinárov-chovateľov.

Záruka

Produkty, ktoré s istotou ponúkneme aj vlastným domácim zvieratám, lebo nám na nich záleží.

Výber

Dali sme si záležať na výbere produktov. Našim prvoradým cieľom je pomáhať a nie robiť biznis.

Zloženie

Preferujeme prírodné zloženie produktov a produkty bez environmentálnej záťaže.

Kontrolovaná kvalita použitých vstupných surovín
Scroll to Top